10 juli, 2017

Om att söka professionell hjälp

 

Hur får man hjälp?

Detta är en fråga vi ofta får och som är svår att svara på. Det finns inte en slags hjälp som funkar för alla och dessutom är vissa alternativ svårtillgängliga. På denna sida försöker vi i alla fall reda ut en del olika möjligheter som finns för den som har besvär med psykisk ohälsa.

 

Att vända sig till vården

Det finns olika sätt att söka hjälp inom den traditionella vårdsektorn. Vilket alternativ som passar dig beror delvis på vad du har för problematik. huvudsakligen finns tre olika alternativ.

 1. Vända sig till vårdcentralen, eller gå direkt till psykiatrin
  Om du misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsvariation eller andra psykiska besvär som till exempel autismspektrumstörning, problem med ångest, beroendesjukdom, lider av nedstämdhet, ADHD eller bipolär sjukdom (listan kan göras lång) kan du söka hjälp.

  Du kan då vända dig till din närmsta vårdcentral för att få remiss. Du kan antingen boka tid eller gå till drop-in. Vårdcentralen kan remittera dig till:

  - Vårdcentralens egen/egna psykologer
  - Psykiatrin (öppenvården)
  - Psykolog kopplad till landstinget. (se punkt 3)

  Alternativt vänder du dig direkt till psykiatrin (öppenvården) för egenremiss. Fördelen med att vända sig till vårdcentral för att få remiss är att det kan gå snabbare att få en tid för första möte.

   

 2. Vända sig till psykiatrins akutmottagning

Psykakuten är främst till för riktigt akuta situationer när till exempel någon har tappat grepp om verkligheten eller när någon är självmordsbenägen. På psykiatrins akutmottagning har de alternativet att lägga in vårdtagare inom den sk. slutenvården. Läs mer om det här.

 

 1. Få kontakt med en psykiater eller psykolog som är kopplad till landstinget

Det varierar mellan olika landsting hur många mottagningar som är kopplade till landstinget , men din läkare kan remittera dig till en av dessa mottagningar och du betalar då motsvarande ett vanligt besök på vårdcentralen och högkostnadsskyddet gäller (du betalar då max 1100 kr per år för vård)

 

Vad kostar det?

Att gå i någon form av psykologisk behandling, t.ex. psykoterapi kan vara dyrt. Ett besök kostar 800 och 1500 kr per timma. Psykologisk behandling är tyvärr inte offentligt finansierat varför högkostnadsskyddet inte gäller hos privatpraktiserande psykologer och psykiater.

Landstingstaxa

Landstinget har vårdavtal med många privatpraktiserande psykologer, vilket innebär att man kan få gå hos dem till en reducerad kostnad, en så kallad landstingstaxa. Men tillgängligheten varierar väldigt från landsting till landsting. Därför är det bäst att du kontaktar ditt landsting och hör efter vad som gäller just där. Flera psykologer på den här webbplatsen har sådana avtal med landstingen och skriver då oftast det i sin personliga presentation.

Studenthälsan

Är du student så kan du vända dig till studenthälsan gratis. Resurserna och möjligheterna att få hjälp varierar dock väldigt mycket beroende på lärosäte och utbildning, men kan vara värt att kolla upp.

Företagshälsovård

Vissa arbetsplatser har avtal som ger dig möjlighet att få psykologhjälp. Fler och fler företag börjar se fördelarna med att kunna erbjuda sina anställda den typen av vård.

Fackföreningar

Medlemmar i olika fackföreningar kan ha tillgång till försäkringar som omfattar psykologisk behandling.

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag kan erbjuda krisförsäkring i anslutning till andra försäkringar. De omfattar ofta en ersättning för cirka tio behandlingstillfällen. Hör av dig till ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller för dig.