3 juli, 2017

Vad är INSIKT?

INSIKT är ett initiativ byggt på medskapande, med målet att minska tabun kring psykisk ohälsa och skapa större utrymme för ämnet i samhällsdebatten.

Att vi jobbar genom medskapande innebär att alla får hjälpa till med vad de vill, så länge det tar oss närmre målet. Vill du hjälpa till att minska det sociala stigmat kring psykisk ohälsa och sprida ordet? - Skriv till oss på kontakt@skaffainsikt.nu om dina idéer!

 

 

Du kan även hitta oss på

iTunes med podcasten Psyksmart

Instagram skaffainsikt

youtube insikt

 

 

Hur uppstod INSIKT?

Timeline

Lund

Malmö

MIsslyckat

Lyckat

Vilka vi jobbat med

Vad står vi för?

Psykisk mångfald - HSP, introvert, diagnoser

Utvidgat psykiskt skyddsnät i kombination med förebyggande åtgärder

Inkludering --- Ingen homofobi, rasism, sexism eller antifeminism

Psykoedukation -- MEr information om psykifarmaka, p-piller, 

Prata om känslor